İş Güvenliği Uzmanlığı - Özel Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi - Balıkesir

İş Güvenliği Uzmanlığı

Şifa OSGB, bünyesinde çalışacak olan iş güvenliği uzmanlarını, görevlerine başlamadan önce mevcut kanun ve yönetmelikler hakkında, Şifa OSGB'nin işleyişi ile ilgili kapsamlı bir oryantasyon programına alir. Ayrıca yıl içinde, çalişan her personelin mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri Şifa OSGB tarafından sağlanır.

Şifa OSGB iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri firmalarda risk analizlerini yapar ve temel isg eğitimlerini verirler. Ayrıca uzmanlar tarafından firmalar için hazırlanan tüm risk analizi, eğitim ve diğer dökümantasyonu denetler.

İş güvenliği uzmanlarımız;

1) Risk değerlendirmesi yapmak
2) Acil durum planı hazırlamak
3) Eğitim planı hazırlamak
4) İşverene iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
5) Sağlık ve güvenlik planı/dökümanı hazırlamak
6) İşgüvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
7) İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
8) İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
9) Yıllık çalışma planı hazırlamak
10) Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
11) Kimyasal madde çalışma şartlarını belirlemek
12) Kimyasal madde depolanma şartlarını belirlemek
13) Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
14) Çalışma talimatları hazırlamak
15) Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
16) Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
17) İş makinalarının gerekli kontrollerini takip etmek
18) Kaldırma makinalarının periyodik kontrollerini takip etmek
19) Patlamalardan korunma dokumanı hazırlamak
20) Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
21) Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli madde depolanma şartlarını belirlemek.

Her hakkı saklıdır. Bu sitedeki içeriğin izinsiz kullanılması yada kopyalanması yasaktır. Copyright © 2015
Tasarım : Özgüweb